About Disaster Relief Center

Japan Disaster Relief Center (Trung tâm Cứu trợ sau Thảm họa Nhật Bản) là dự án giúp bán các vật dụng không còn dùng đến trong gia đình bạn cho các cửa hàng đối tác bán đồ cũ của chúng tôi trên toàn quốc, và quyên tặng một phần lợi nhuận cho những người dân tại các khu vực đang chịu tổn thất sau thảm họa. Nếu bạn sắp về nước hay trở về nhà, và có những vật dụng không còn dùng tới, trừ một vài ngoại lệ, bất kỳ vật gì chúng tôi cũng xin được nhận với lòng biết ơn.

gift
Gift
Towel, Daily necessities...etc
Pottery
Pottery
Vase,Dish,Cup,Bowl..
Camera
Camera
Digital camera, Film camera, DSLR camera, Lens, Video camera...etc
Brand
Brand
Bag, Wallet, Watch, Precious metal...etc
Clothes
Clothes
Mens, Ladies, Kids, Fashion accessories...etc
Instrument
Instrument
Guitar, Base, Trumpet, Saxophone, Violin...etc
Consumer electronics
Consumer appliance
Rice cooker, Iron, Hairdryer, Phone...etc
Digital electronics
Digital appliance
PC, Printer, Audio, radio, TV...etc
Game,DVD
Game,DVD
Playstation, Nintendo, Movies, Music...etc
Smartphone
Smartphone
iPhone,iPad,Android...etc
Sports, Outdoor equipment
Sports, Outdoor
Baseball glove, Soccer ball, Tent, Sleeping bag...etc
Car items
Car supplies
Car navigation system...etc
Interior goods
General goods
Photo frame, Folk handicraft, Music box, Wall clock...etc
Toys
Toy
Lego, Figures, Plastic model, Puzzle...etc
Record,CD
Record,CD
SP, LP, Pops, Reggae, Country...etc
Book,Comic
Book,Comic
Old book, Cartoon...etcHow to send your parcel

  1. Please take a picture of your items and send it to info@recycling-center.net
  2. We will tell you destination address.
  3. Please pack your items and send by a parcel C.O.D(cash on delivery) of YU-PACK. You can send it free shipping from anywhere in Japan.Free Shipping

You can send a parcel C.O.D(cash on delivery). This C.O.D is limited to YU-PACK(domestic parcel delivery service) of Japan Post.Only Large Box

Parcel that can be sent are limited to large box. The size of large box is only 140cm to 160cm (total dimensions of W+D+H)Items that cannot be accepted

You can NOT sent items below.
・Big items that do not fit in a box.
・Used underwear. Used futon.
・Creatures, Raw stuff.
・Hazardous Material.
・Refrigerator.
・CRT TV.
・Wood,Stone,Sand,Glass.